AA

1. ledna
„Jsem zázrak”

Základní skutečností našich dnešních životů je naprostá jistota,
že Stvořitel vstoupil do našich srdcí a životů způsobem, který lze považovat za zázrak.
Úzkostná porucha – tím trpí v dnešní době stále více a více lidí.
Začal nám pomáhat dělat takové věci, které jsme nikdy nemohli udělat sami.

Toto tvrzení se stalo realitou mého dnešního života a opravdu jde o zázrak.
Vždy jsem věřil v Boha, ale nikdy jsem neuměl tuto víru do mého způsobu života smysluplně zapojit. Díky Anonymním Alkoholikům nyní věřím v Boha, tak, jak Mu
rozumím já, a díky tomu jsem střízlivý. Učení se věřit Bohu a spoléhat na něj, bylo
něco, co bych nikdy nezvládl sám. Nyní věřím na zázraky, protože jsem jedním z nich.

2. ledna
Nejprve základy

Je střízlivost opravdu vše, co můžeme očekávat od duchovního probuzení?
Ne, střízlivost je pouhý počátek.

JAK TO VIDÍ BILL

Uplatňování programu AA je jako stavba domu. Nejprve jsem musel položit velkou
a silnou betonovou desku, na které bych mohl vystavět dům. Zastavení pití pro mě znamenalo položení této základové desky. Ale je velmi nepohodlné žít na betonové desce, nechráněný a vystavený vlivům tepla, zimy, větru a deště.
A proto jsem postavil pokoj tím, že jsem začal uplatňovat program AA.
První pokoj byl chatrný, protože jsem nebyl na takovou práci zvyklý.
Ale jak šel čas a já jsem dále uplatňoval program, naučil jsem se stavět lepší pokoje.
Čím usilovněji jsem pracoval na programu a čím více jsem stavěl, tím pohodlnější
a šťastnější byl dům, ve kterém nyní musím žít.

3. ledna
Bezmocnost

Přiznali jsme si svou bezmocnost nad alkoholem – že se naše životy se staly neovladatelné.
Potřebujeme hormon štěstí.

DVANÁCT KROKŮ A DVANÁCT TRADIC

Není náhodou, že se první Krok zmiňuje o bezmocnosti. Přiznání si osobní bezmocnosti
je základním kamenem k uzdravení. Myslel jsem si, že mám sílu a že se dokážu ovládat.
Ale poznal jsem, že to není pravda. Pochopil jsem, že jsem bezmocný nad tím co si o mě
druzí lidé myslí a jsem opravdu bezmocný, když mi ujede autobus.
Také jsem bezmocný nad tím, jak ostatní pracují či nepracují na Krocích.
Ale naučil jsem se, že nejsem bezmocný nad jinými věcmi.
Například nejsem bezmocný nad vlastními postoji a negativním způsobem myšlení a také,
že mohu převzít zodpovědnost za vlastní uzdravení. Opravdu mám možnost použít pozitivní přístup k sobě samému, k mým blízkým a k světu, ve kterém žiji.

4. ledna
Začněte tam, kde jste

Cítíme, že zastavení našeho pití je pouhý začátek. Daleko důležitější demonstrace našich principů nás teprve očekává v našich domovech, na pracovištích a ve všech
našich záležitostech.

Je pro mě obvykle velmi snadné být milý k lidem na setkáních AA. Při práci na udržení střízlivosti, oslavuji se svými přáteli z AA společné uvolnění z pekla pití. Je snadné šířit příjemnou atmosféru ve společnosti starých a nových přátel v programu. Ale doma nebo na pracovišti je to jiný příběh. Právě v situacích, které nastávají v těchto prostředích, jsou nejvíce zřetelné každodenní malé frustrace a může být těžké se usmát, přijít s vlídným slovem nebo někoho pozorně vyslechnout. Je zřejmé, že právě mimo prostory AA se setkávám se skutečným testem efektivity mé cesty Dvanácti kroků programu AA.
5. ledna
Úplné přijetí

Nedokáže si představit život bez alkoholu. A jednoho dne si ho nebude schopen představit ani s alkoholem ani bez něj. Potom pozná takové osamění, jaké poznal jenom málokdo. Octne se v rozhodujícím okamžiku a bude si přát konec.
Pouze alkoholik může porozumět přesnému významu takového prohlášení.
Dvojí způsob chování, který mi byl jako alkoholikovi vlastní, mě také naplňoval zmatkem
a hrůzou. Myšlenka: „Jestli nebudu mít alkohol, zemřu“, soutěžila s myšlenkou: „Jestliže budu pokračovat v pití, zabije mě to”. Obě nutkavé myšlenky mě tlačily ještě více ke dnu.
Dopad na dno mě přivedl k úplnému přijetí mého alkoholismu, které bylo zcela nezbytné
pro mé uzdravení. Bylo to dilema, které se nepodobalo ničemu, co jsem doposud zažil.
Ale později jsem zjistil, že bylo zcela nezbytné pro můj úspěch v tomto programu.

Příště se podíváme na to, jaká by měla být délka spánku.